COVID-19 salgını nedeniyle eve kapanma sürecinde, sağlık, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kira gibi zorunlu ihtiyaçlar ücretsiz sağlansın güvencesini istiyoruz!

COVID-19 salgını nedeniyle eve kapanma sürecinde, sağlık, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kira gibi zorunlu ihtiyaçlar ücretsiz sağlansın güvencesini istiyoruz!

Bursa merkezli BATİS ve BAMİS 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı bildiride; “Bugün 1 MAYIS; haklarımızı gasp eden yasaklara karşı, yaşamın olduğu her yerde Dayanışmayı ve Direnişi büyütmek için mücadele günüdür..!
>Ülkemizde yaratıkları ekonomik ve siyasi kriz’de çırpındıkça bataklığa batan siyasi iktidar, sermaye sınıfının isteklerini yerine getirmek için, COVID-19’u fırsat bilerek salgına karşı önlem alınmadan, işyerlerinde çalıştırılırken iş cinayeti sonucu öldürülen bizler oluyoruz.
>10 Haziran 2003’de çıkartılan İş Kanunun esnek çalışma maddelerine geçici maddeler eklenip, fonlarda biriken işçilerin paralarını destek ve teşvikle sermaye sınıfına peş keş çekerek, kısmi çalışma ve ücretsiz izinlerle emeğin değerini hiçe sayarak, ucuza çalıştırılan ve açlığa mahkum edilen bizler oluyoruz.
>Kıdem tazminatını fona devredip gasp edemeyen kapitalist sistem, 22 Şubat 2013’de çıkartılan genelgeyle, İş Kanunun 25.maddesi 2.fıkrası, SGK’muna bildirilen işten çıkarmalar kotlanarak, önce kod-29 ardından 42’den 50’ye kadar kodları çoğaltarak, tazminatsız işten çıkarılıp kıdem tazminatı gasp edilen ve borçlarını ödeyemeyip intihara sürüklenerek öldürülen veya hayatı cehenneme dönüştürülen yine bizler oluyoruz.
Bizleri işyerlerinde ölüme sürükleyen, COVID-19’u fırsata çeviren yasaklara karşı, iş, aş, özgürlük için güvence taleplerimizi dillendireceğimiz, 1 MAYIS Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü için bugün alanlara çıkıyoruz..!
Yarattıkları ekonomik ve siyasi krizi görünmez kılan COVID-19 salgınıyla ülke yöneten siyasi iktidar, salgınla mücadele yerine, korku ve baskı ile üretim ve hizmet alanlarında, sağlıksız ve güvencesiz ortamda, az işçiyle ağır iş yükü ve uzun çalışma saatleri ile patronlara daha çok iş yapma imkanı sağlıyor.
Yarattıkları ekonomik ve siyasi kriz’le önlenemeyen işsizliğe, sözde işten çıkarma yasağıyla sürekli artan milyonlarca işsize ilave olarak, sokağa çıkma yasağı ile milyonlarca işçiyi kısmi çalışma ve ücretsiz izinle, açlık sınırının yarısına denk düşen ücretle ölüme terk ederek, işsiz kalma korkusuyla ev hapsinde tutulup mücadele vermemiz engellenerek, COVID-19 salgını önlenemez.
Yorgun ve beceriksiz sözde siyasetçiler, kendilerini korumak için çıkardıkları kanunlarla, işçilerin yaşamını cehenneme çevirdiler. Bıçak kemiğe dayandı YETER ARTIK diyoruz.
Taleplerimiz;
>COVID-19 salgınına karşı mücadele vermek için, iş yükü ve çalışma saatleri, işsizliği önleyecek şekilde düşürülerek, kalıcı olarak iş güvencesi istiyoruz.
>Gereksiz bakanlıkların tüm harcamaları askıya alınarak, dolar milyarderlerinin servetlerine el konarak, işçilerden keserek oluşturulan fonlardan, sermaye sınıfına peşkeş çekilen destek ve teşviklere son verilerek, insan onuruna yaraşır şekilde yaşanabilecek, kalıcı olarak gelir güvencesi istiyoruz.
>Ülkemizde yaşayan yurttaşlar arasında ayrım yapılmaksızın, kalıcı olarak sağlık ve eğitim güvencesi istiyoruz.
>İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınmayan önlemler alınarak, iş cinayetlerini görülmez kılan tüm engeller kaldırılıp, kalıcı olarak sağlıklı çalışma güvencesi istiyoruz.
>Sendika; üreterek zenginlik yaratan işçilerin yaşam hakkıdır. Bu nedenle işçilerin sendikalarda örgütlenmesi için, kalıcı olarak örgütlenme güvencesi istiyoruz.
>Evde, sokakta, işyerlerinde ve yaşamın olduğu her yerde kadına yönelik şiddete karşı, kalıcı olarak, eşit, onurlu ve sağlıklı yaşam güvencesi istiyoruz.
>Faşizmin yoksullar üzerinde uyguladığı; baskı, zorbalık ve zulme karşı, kalıcı olarak demokratik yaşam güvencesi istiyoruz.
>Yetersiz önlemlerden dolayı önüne geçilemeyen veya geçilmek istenmeyen COVID-19 salgını nedeniyle eve kapanma sürecinde, sağlık, ulaşım, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kira gibi zorunlu ihtiyaçlar ücretsiz sağlansın güvencesini istiyoruz.
Dile getirdiğimiz güvence taleplerimizin takipçisi olacağız. Taleplerimizi alana kadar yaşamın olduğu her yerde, birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz..!
Yaşasın 1 MAYIS, Yaşasın İşçilerin Birliği, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz..! İşçi Sendikaları BATİS-BAMİS
Sınıf mücadelesi veren; BATİS-BAMİS İşçi Sendikaları 2021 Yılı 1 MAYIS Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününü bugünün önce sendika binasında, 1 MAYIS ile ilgili yukarıdaki açıklamayı, Metin Burak tarafından yaptıktan sonra sendika binasının önünde Bursa Osmangazi Kent Meydanına kadar, pankartlı, dövizli slogan atarak, yapılan yürüyüşle toplanan diğer kitlelere katılarak 1 MAYIS Etkinliğini Bursa’nın Taksim Meydanı Kent Meydanında birlikte gerçekleştirdik..!
Eylem sürecince attığımız sloganlar; 1 MAYIS SLOGANLARI
Yaşasın 1 Mayıs
1 Mayıs Sokakta Kutlanır,
Yasaklar Sizin, Sokaklar Bizim,
Zorbalık Sizde, Adalet Bizde,
Baskı Sizde, Özgürlük Bizde,
Faşizm Sizde, Demokrasi Bizde,
Öldürmek Sizde, Yaşatmak Bizde,
Umutsuz Yaşam Sizde, Güvence Bizde,
İşsizlik-Yoksulluk Sizde, İş-Aş-Güvence Bizde,
Açlık-Ölüm Sizde, İnsanca-Yaşam Bizde,
Yasaklar Sizde, Demokrasi Bizde,
İşkence-Zulüm Sizde, Adalet-İnsanlık Bizde,
Sömürü-Açlık Sizde, Üretmek-Paylaşmak Bizde,
Şiddet Sizde, Onurlu-Mücadele Bizde,
Ayrımcı-Irkçı-Saldırı Sizde, Eşitlik-Kardeşlik-Dayanışma Bizde,
Cahillik Sizde, Örgütlü-Yaşam Bizde,
Bozgunluk Sizde, Dayanışma Bizde,
Savaş Sizde, Barış Bizde,
1 Mayıs Sloganları
Yaşasın 1 Mayıs Alanlardayız,
Yaşasın 1 Mayıs Direnişimiz,
Her Yer Taksim, Her Yer Direniş,
1 Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak,
Demokrasi Hakkımız Engellenmez,
Yaşasın Devrimci Mücadelemiz,
Örgütlenme Hakkımız Engellenmez,
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz,
Kıdem Hakkımız Yedirmeyiz,
Tazminata Dokunan Elleri Kırarız,
İş Kazası Cinayettir,
Meslek Hastalığı Cinayettir,
Emeklilik Hakkımız Engellenemez,
Güvenli Çalışma Hakkımız Engellenemez,
İş, Ekmek, Adalet, Güvence
Herkese Ekmek, Herkese İş, Zafere Kadar Direniş,
Yolumuz Direniş, Hedef İktidar,
Kavga, Direniş, Zafer, Yaşasın Sosyalizm,
Parasız Eğitim Hakkımız Engellenemez,
Kenan Budak Yaşıyor, Mücadele Sürüyor,
Kadına yönelik şiddete hayır,
Zafer direnen kadınların olacak,
Özgür yarınlar özgür kadınlarla gelecek,
Parasız Sağlık Hakkımız Engellenemez,
Yaşasın Sınıf Dayanışması,
Zafer Direnen, İşçilerin Olacak,
Ücretsiz Ulaşım Hakkımız Engellenemez,
Susma Haykır İşçiler Kardeştir,
Faşizme Karşı Omuz Omuza,
Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği,
-İşçi, Sendika Tazminata Sahip Çık..!
-İşçi, Sendika Birlikte Güçlüyüz..!
-Tazminat hakkımız yedirmeyiz..!
-Tazminata güvence birliğimizde..!
-Tazminata yaklaşma sınıf çizgimiz..!
-İşçi, Sendika Yıkılmaz Gücümüz..!
-Sömürü düzeni yıkılsın GÜVENCE sağlansın..!
-Kölelik düzeni yıkılsın GÜVENCE sağlansın..!
-Zulüm düzeni yıkılsın GÜVENCE sağlansın..!
-İşçi Sendika GÜVENCE Birliğimizde..!
-İşçi Sendika GÜVENCE Örgütlenmede..!
-Tazminata GÜVENCE istiyoruz..!
-Tazminata GÜVENCE birliğimizde,
-Tazminata GÜVENCE örgütlenmede,
-İşçiler GÜVENCE istiyor..!
-İşçilere GÜVENCE birliğimizde,
-İşçilere GÜVENCE örgütlenmede,
-İşsizler GÜVENCE istiyor..!
-İşsizlere GÜVENCE birliğimizde,
-İşsizlere GÜVENCE örgütlenmede,
-Yoksullar GÜVENCE istiyor..!
-Yoksullara GÜVENCE birliğimizde,
-Yoksullara GÜVENCE sosyalizmde,
Emekli GÜVENCE istiyor..!
Emekliye GÜVENCE birliğimizde,
Emekliye GÜVENCE örgütlenmede,
Gençlik GÜVENCE istiyor..!
Gençliğe GÜVENCE birliğimizde,
Gençliğe GÜVENCE örgütlenmede,
Öğrenci GÜVENCE istiyor..!
Öğrenciye GÜVENCE birliğimizde,
Öğrenciye GÜVENCE örgütlenmede,
Çocuklar GÜVENCE istiyor..!
Çocuklara GÜVENCE birliğimizde,
Çocuklara GÜVENCE örgütlenmede,
Kadınlar GÜVENCE istiyor..!
Kadınlara GÜVENCE birliğimizde,
Kadınlara GÜVENCE örgütlenmede,
-Tazminata uzanan eller kırılır..!
-Kıdeme dokunan eller kırılır..!
-Tazminata yaklaşma, sınıf çizgimiz..!
-Tazminat sınıf çizgimiz yaklaşma..!
-Tazminata güvence işçi sendika..!
-Yumruğunu vur haklarını al..!
-Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz..!

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

venusbet giris cratosslot giris betebet giris elexbet giris tipobet giris meritroyalbet giris marsbahis vdcasino grandbetting betwinner markobet sekabet izmir escort perabet dogecoin nedir