Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor

Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Konseyi Yönetmeliği, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 2005 yılında yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenlemeyle konseyin üye yapısına ilişkin  değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, konseyin onursal başkanı Hazine ve Maliye Bakanı  olacak. Konsey, doğal, temsilci ve seçilmiş üyelerden oluşacak. Konseyin doğal  üyeleri olarak bakanın görevlendireceği bakan yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı,  Vergi Denetim Kurulu Başkanı ile genel sekreter görev yapacak. Konseyin temsilci üyeleri, kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen  vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi  kişilerden oluşacak. Temsilci üyeler arasında sivil toplum ile kamu kesimi gruplarını  temsilen isimler yer alacak. Sivil toplum grubunda, bakan tarafından belirlenecek  kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu,  işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum  kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilci üye bulunacak. Kamu kesimi grubu da yine bakan tarafından belirlenecek kamu kurum ve  kuruluşlarını temsilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye görev  yapacak. Seçilmiş üyeler olarak ise başkanın önerisi üzerine bakan tarafından  seçilen, vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye ile ilgili alanlarda uzmanlık  ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans, hizmetler  alanında öne çıkmış müteşebbislerden (en az üçte biri üniversitelerden olmak  üzere) yeterli sayıda üye bulunacak. Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemeyecek ve  konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahip olacak. Konsey üyelerinin alanlarında 10 yıl deneyime sahip olma şartı ise  artık aranmayacak. Kesimleri temsilen konseyde yer alacak üye sayısına ilişkin  sınırlama da kaldırıldı. Konsey, Türk vergi sistemine ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak ve  gerektiğinde buna ilişkin mevzuat taslakları hazırlayacak. Bakan tarafından  incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin  çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirecek, talep edildiği  takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş sunacak. Konsey, genel kurul, icra kurulu, genel sekreterlik ile çalışma  grupları ve komisyonlar gibi organlardan oluşacak. Konsey, kendi üyeleri  arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları  ve komisyonlar kurabilecek. Bunlar, konsey tarafından kendilerine verilecek olan  görev kapsamında, görüş ve önerileri ile gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda  mevzuat taslakları hazırlayacak. Genel Kurul yılda en az dört defa olağan toplantısını yapacak, icra  kurulu ise ayda iki defa toplanacak. Konsey başkanı ve üyelerine bu görevleri sebebiyle ayda dört  toplantıyı geçmemek üzere, her toplantı için damga vergisi hariç herhangi bir  vergiye tabi tutulmadan bakanlık bütçesinden huzur hakkı ödenecek. Konsey üyeliği, doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve  görevlerden ayrılma, temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan  ayrılması, temsil edilen kurumun üyesini değiştirmesi, görev süresinin dolması  veya temsil edilen kurumun konseye üye görevlendirme hakkının sona ermesi ile  sonlanacak. Çalışma dinamiğinin temini ve yeni fikirlerin konseyde temsili  amacıyla, her yıl üye sayısının en fazla 1/3'üne kadar üye değişimi  yapılabilecek. Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde oluşacak tereddütlerin  giderilmesi bakımından uygulanacak usul ve esasları belirlemeye bakan yetkili  olacak.   

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?