Mudanya Kör Düğüm!

Mudanya Kör Düğüm!

Mudanya siyasetinin keskin muhalefeti Memleket Parti ilçe Başkanı Hasan Yıldırım; memleket meselelerini yapmış olduğu basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı. Başkan Hasan Yıldırım; “Bizim en ciddi sorunlarımızdan biri çoğunu kendi başımıza yarattığımız sorunları, sorun olarak görmemek ya da onları birer sorun olarak kabul etmemek. Öyle olunca da sorunları azaltma ve çözme çabası içine girmiyoruz. Bırakın mevcutları çözmeyi her gün bu envantere yeni sorunlar ekliyoruz. Sonuçta sorun sayısı sürekli artıyor.

Bunlardan ilki hukuk; hukukun üstünlüğü endeksinde toplam 128 ülke arasında 107’nci sırada yer alıyoruz maalesef.

Bu konuda bizleri en sıkıntıya sokan konuları anlatmak, haykırmak biz siyasilerin halkımıza olan borcudur.

Hukuk açısından temel sorunlar;

Hukukun herkese eşit ve tarafsız biçimde uygulanmayışı,

Yasaların, yasaları yapanlara ve uygulayanlara uygulanmaması,

Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet ve tacizin gerektiği biçimde kovuşturmaya ve cezalandırmaya konu olmaması,

Hayvan haklarının yeterince korunmaması,

Yönetim erkinin görüşleri aleyhine verilmiş, AİHM kararları dâhil, yargı kararlarının uygulanmaması,

Yargının muhalefet için caydırmak ve sindirmek için bir araç olarak kullanılması,

Yargıdaki atamalarda siyasetin en üst düzeyde rol oynamasıdır.

Siyasal Konular ve Dış Politika

Devlet yönetiminde üç büyük tehlike vardır: Yasamanın yürütme gücünü eline geçirmesi ya da tam tersi, yasa koyucuların kendi koydukları kurallara uymaması, yasa koyucuların kuralları kendi durumlarına göre yapması.

Bu konudaki tespitleri ortaya koyduğumuzda Türkiye’nin siyasi tarihinde bu dönemde olduğu kadar bir buhrana rastlamış olabilir miyiz!

Bu konuda tartışmaya açılıp çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında;

Demokrasi eksikliği

Güçler ayrımının olmayışı

Laiklik ilkesinin zedelenmesi

Siyasal partiler yasasının lider sultasını özendirici yapıda olması

Yüksek Seçim Kurulunun tümüyle bağımsız olmaması

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin siyasal içeriğe dayalı olarak kurulması

Bütün komşularla sorunlu olunması

Bizimle yakın ilgili olan iki büyük güçle, ABD, AB ile sorunlu ilişkilerin düzene sokulamaması

Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin yürtülememesi

Bütün bunların bir sonucu olarak Türkiye, Siyasal İstikrar Endeksinde 194 ülke arasında 174’üncü sırada yer alıyor.

Eğitim Sorunu

‘Bilimden ayrılanı kurt kapar’ deyimi şuanki durumumuzu oldukça yerinde anlatır bir vaziyette.

Eğitimde sorgulayıcı, araştırıcı ve analitik bir yönteme dayanmak yerine ezbere dayalı yöntemlerin tercih edilmesi,

Okullarda bilimin gerektirdiği eğitimin dinsel inanç süzgecinden geçirilerek biçimlendirilmesi, bilim ile din arasındaki konuların dinsel inanca göre kitaplara konulması veya konulmaması,

YÖK’ün demokratik ve özgür üniversite yapısını önleyici tutumu,

Üniversitelerin kendi rektörlerini, fakültelerin kendi dekanlarını seçme hakkından yoksun bırakılması,

Gereksiz üniversite ve bölümlerin varlığı ve bazı bölümlere ihtiyaçtan çok fazla öğrenci alınması.

Bunların sonucu olarak Türkiye, OECD ülkeleri öğrencilerine uygulanan PISA testi sonuçlarına göre 37 OECD ülkesi arasında 31’inci sıradır.

Kamu Hizmeti Görevlileri

Mustafa Kemal Atatürk ne güzel ifade etmişti,  Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır.

Acaba Atatürk bu konuda günümüz Türkiyesi’nin hangi sorununa değinmek istemişti?

Kamu hizmetinde görev alanların atanma ve yükselmelerinde liyakatin değil taraftarlığın esas alınması,

Kamu görevlilerinin yaptıkları işte yetki kullanamamaları

Bunların sonucu olarak Türkiye, Kamu Görevi Etkinliği Endeksinde 38 ülke arasında 32’nci sırada yer alıyor.

Ekonomi/Maliye Sorunları

Enflasyonun yüksekliği,

İşsizliğin yüksekliği ve sistemin yeni iş yaratmadaki yetersizliği,

Dış Borçların yüksekliği,

Hesapsız verilmiş Hazine garantileri,

Faizlerin yüksekliği,

TL’nin dış değer kayıplarının sürekliliği ve yüksekliği,

Cari açık ve/veya bütçe açığı vermeksizin büyüyeme sorunu,

Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervlerinin eksi olması,

Bütçe açığının vergi affı, imar affı gibi tek seferlik önlemlerle kapatılması ve bunların ahlaki bozulmaya yol açması,

Vergi sisteminin dolaylı vergilere dayanması ve bunun yarattığı adaletsizlik,

Katma değer yaratma sorunu,

Teşvik sisteminin ürün teşviki yerine kent veya sektör teşvikine yönelmesi sonucu teşvik olmaktan çıkması,

Planlama eksikliği,

Tarım kesiminin giderek ihmal edilmesi, köyden kente göçlerin bu nedenle artması ve tarımsal üretimin gerilemesi,

Faiz konusundaki takıntıların da etkisiyle uygulanan yanlış para ve maliye politikaları.

Bunların sonucu olarak Türkiye, Ekonomik Özgürlük Endeksinde 169 ülke arasında 76’ncı sırada yer alıyor.

Medya Sorunu

Medya patronlarının medya dışında işlerle uğraşmaları ve bunun sonucu olarak siyasal iktidarın etkisi ve yönlendirmesi altında bulunmaları,

Basın özgürlüğünün en düşük düzeyde olması,

Siyasal iktidara eleştiri yönetenlerin çeşitli yollarla baskı altına alınması veya gözdağı verilmesi,

Bunların sonucu olarak Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 153’üncü sırada bulunuyor.

Mudanya’daki ProblemlerinÇözümsüzlüğe İtilmesi Sorunu

Ülke genelinde yaşanan bu sorunların Mudanya’ya yansıması şaşırtıcı değil. Malumun ilanı çünkü. Şaşırtıcı olan ise, bu sorunların çözümsüzlüğe itilmesi. İlçede muhalefet partisinden bir belediye başkanının iktidarını kırbaç niyetiyle kullanarak; zorda olan esnafa, çiftçiye sonuna kadar hissetirmesihalkı sindirme faaliyetidir. Bunca zaman özgürlük, adalet hak, hukuk çığırtkanlığı yapan bu belediye başkanı şimdilerde ‘Cambaza bak cambaza’ oyununu oynuyor.

Geçtiğimiz yıllarda şehir dışından oldukça fazla turist çeken Mudanya, şehir merkezinden de aldığı yoğunlukla ticari açıdan nefes alabilir durumdaydı.Ancak ülke yönetiminde yaşanan bu can sıkıcı sorunlara bir de belediyenin basiretsizliği yansıyınca her şey çıkmaza girdi. İlçenin canlanması adına doğru dürüst ne bir etkinlik ne bir yatırım ne de iletişim çalışması yapıldı.

Sorulduğunda yapıyoruz dedikleri festivallerden kendilerinin bile haberi yok desek yeridir. Yurt dışında tarım veya turizme dayalı festival düzenleyen yerel yönetimlerin organizasyonlarına her yerden yatırımcı, tüccar gelir ve orada bir kazanım sağlanır. Bununla beraber bireysel olarak eğlenme amaçlı gelen turistler de cabası…

Peki Mudanya’da neler oluyor? Her şey apaçık ortada. Bunun en güzel cevabı da halkımızda. Halk günü geldiğinde gerekeni yapacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?