Demirtaş MTL Bursa’nın Tarihine Mal Olmuş Bir Okuldur, Şimdi Yıktıkları Bu Okulu Suriyeliler İçin İnşa Ediyorlar!

Demirtaş MTL Bursa’nın Tarihine Mal Olmuş Bir Okuldur, Şimdi Yıktıkları Bu Okulu Suriyeliler İçin İnşa Ediyorlar!

İYİ Parti Bursa Eğitim Politikaları Başkanlığı, İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısı ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. İYİ Parti Bursa Eğitim Politikaları Başkanlığı, 2021-2022 eğitimöğretim yılını değerlendirmek amacıyla il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, GİK Üyesi Sermin Can Özensoy, MDK Üyesi Şeyda Şahin, İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Yöneticler katıldı.

Eğitim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdal Ay’ın konuşmasından satır başları; 

Ak Parti hükümetinin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikalarını eleştiren Erdal Ay, 20 yıllık süreçte eğitim ve öğretimin şirazesinin kaydığını ve ülkenin geriye gittiğini söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Ay, eğitimde öğretim sisteminde gözlemlenen sorunları tespit ettiklerini ifade ederek, konu başlıklarını şöyle açıkladı;

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

“MEB’in her fırsatta çok önemsediğini iddia ettiği okul öncesi eğitimde, artan nüfusa rağmen okul ve öğrenci sayısında hala istenilen seviyenin çok altındayız. Şöyle ki; 3-5 yaş grubu çocukların sadece %28,35’i, 4-5 yaş grubunun yalnızca %36,79’u, 6 yaş grubunun ise sadece %56,89’u okul öncesi eğitimi alabiliyor. MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi özel eğitim kurumlarının, sistem içindeki payı ciddi anlamda artmıştır.

Sayıları 539 olan okul öncesi özel eğitim kurumları, zorunlu eğitim kapsamına alınarak yaygınlaştırılmalı, sayın Meral Akşener’in ifade ettiği gibi bu konuda hizmet üreten öğretmen sayısı en az 80 bin olmalıdır.”

TAŞIMALI EĞİTİM KÖY OKULLARININ KAPATILMASI

“Köy okullarının kapatılması eğitim sistemimizde derin yaralar açmıştır. Tam 72 bin öğrencimiz eğitim alabilmek için okulsuz köylerden okulu olan yerleşim yerlerine taşınmaktadır. Köylerimizde okulların kapatılması ile bayrağımızın dalgalanmıyor olması, dolayısıyla resmi bayramlarımızın kutlanamaması, 4. sınıfı bitiren kız çocuklarımızın okula gönderilmiyor oluşu hazin bir sancıdır.

Bugüne kadar taşımalı sisteme harcanan 20 milyar lira ile kapatılan ve sayıları 20 bini bulan köy okulları açılabilirdi. İnşallah bu sorunun çözümü İYİ’lerin iktidarına nasip olacak.”

PROJE OKUL AÇMAZI

“Proje okullarının açılmasıyla birlikte, önceden sınavla öğrenci alan anadolu liseleri neredeyse düz liselere dönüştü. Proje okullarında yüzde 25 olan sınavla öğrenci alma oranı yüzde 5-7’lere düştü. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi ihtiyaca binaen çıkardığı belli olmayan sözde proje okulları maalesef yandaşlara makam dağıtma odağı haline gelmiştir. İddia ediyoruz; Bu kadar vurdumduymazlığa Türk Milli Eğitim tarihinin hiç bir döneminde asla şahit olunmamıştır.”

BURSA’DA YIKILAN 37 OKULUN AKIBETİ NE OLDU? 

“Biz söyleyelim, ne yazık ki belli değil, sadece 5’i yapıldı. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki yetkililere sorduğumuzda, yıkılan okulların ihalesi ‘yapıldı-yapılacak’ gibi geçiştirici cümleler duyuyoruz. Kamuoyunda olduğu gibi bizlerde de yıkılan okulların arazilerinden rant beklentisi için bir türlü yapılmak istenmediği şeklinde ciddi endişesi bulunuyor.”

OKULLAR ARASINDAKİ AYRIMCILIK

“AKP iktidarı döneminde okullar arasında çok fazla ayrımcılık yapıldı. Anadolu ve fen liselerinde öğrenci başına harcanan bütçenin iki katı imam hatip liselerine ayrıldı. Bu ayrımcılığa, teşviğe ve yardımlara rağmen imam hatip meslek liselerine beklenen talep olmadı, sınıflar boş kaldı, kaynaklar israf edildi.”

ÖZEL OKULLAŞMA ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ

“MEB’in her yıl açıkladığı örgün eğitim istatistikleri, devlete ait ilkokul ve ortaokul sayısının belirgin bir şekilde azaldığını net olarak gösteriyor.
Buna karşılık; özel ilkokul, ortaokul ve lise sayısı ile bu okullara yönlendirilen öğrenci sayısı dikkat çekici bir artıyor. Eğitimde 4+4+4 dayatmasının sonrasında, yıllar içinde devlet okullarının sayısının, belirgin bir şekilde azaldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Buna mukabil; her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen, çeşitli muafiyet ve istisnalar ile açılması teşvik edilen özel ilkokul ve ortaokul sayılarındaki artışın sürdüğü rakamlarla ortadadır. Sözünü ettiğimiz 4+4+4 uygulamasının başlamasından bu yana 2021/22 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle, özel okul artış oranı yüzde 25’i aşmıştır ki, bu oran 2002 yılında yüzde 5’tir.”

LİSELERE YERLEŞME VE TEOG

“Bilindiği gibi bu sınav sistemi yerine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Adrese Dayalı Yerleştirme sistemi getirildi. Sadece bin 373 okul, LGS ile öğrenci alacak olsa da sınava yaklaşık 1 milyon 236 bin 311 öğrenci başvurdu. 1 milyon 300 bin civarındaki bu 8. sınıf öğrencilerinin yalnızca 590’ı, seçilen eğitim bölgelerine adrese dayalı olarak yerleştirilecek.

Anne-babalar, yeterli okul türü olmadığı için çocuklarının başka liseyi tercih etmek durumunda kaldıkları içim haklı olarak endişe duyuyorlar.
2017’de TEOG kaldırıldığında, isteyen istediği okula girecek denilmesine rağmen LGS getirilmiş, ancak yine isteyen istediği okula girememiştir.”

İKİLİ EĞİTİM

“Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sabahçı-öğlenci şeklinde derslerin verildiği ikili eğitim hala sorun teşkil ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 2019 sonuna kadar bunun kaldırılıcağını belirtmişti, halen devam ediyor. Bakanlık yetkililerince son açıklanan verilere göre 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor ancak yeni lise sisteminin de etkisiyle, bazı okulların yıllar sonra ikili eğitime geçtiği biliniyor. Özellikle halen Bursa’da, okulları yıkılan öğrenciler bölgeleri dışındaki okullara taşınarak ikili eğitime tabi oluyorlar.”

ÖĞRETMEN SORUNLARI

“Öğretmenini neredeyse asgari ücretin altında çalışır hale getiren bu çarpık sistem, bu yarayı, getirdiği sözleşmeli öğretmenlik adı altında iyice derinleştiriyor. Yasada işveren lehine yapılan değişiklik nedeniyle,
özel okul öğretmenlerinin asgari ücretle sömürüye açık hale getirilmesi, çok önemli bir problem olarak karşımızda duruyor. Öğretmen maaşlarının en düşük memur maaşı haline gelmiş olması, atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenin yaşadığı mağduriyetler halen tüm acımasızlığıyla devam ediyor.

Öğretmen Meslek Kanunu da maalesef beklentileri karşılamaktan çok uzaktır. Öğretmen kariyer basamak uygulamasının da gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Eğitimcilerimizin bu mali zorluklar içerisinde geçinebilmeleri kesinlikle mümkün değildir. Öğretmenlerimize enflasyon artış hızına paralel olarak mutlaka ara zam yapılmalıdır.”

AÇIK LİSELER

“Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce MEB verilerine göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyordu. Bu sistem sonrasında hızlı bir artış seyri yaşandı ve 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibariyle açık ortaokuldaki öğrenci sayısı 222 bin 638’e, açık öğretim lisesindeki öğrenci sayısı ise 1 milyon 254 bin 420’ye (önceki 1 milyon 361 bin 167’du) çıktı.

2020/21 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibariyle toplamda 1 milyon 452 bin 331 öğrenci örgün öğretimin dışında yer aldı ve açık öğretimde okudu. Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısındaki bu artışın nedeni; temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi nedeniyle, istemediği halde meslek lisesi ya da imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin, bu okullarda okumak yerine açık liseye kayıt yaptırmaları olmuştur.

Bu konu, bedeli ne olursa olsun, partimizin İYİ Eğitim Programı’nda altı kalınca çizildiği üzere vazgeçilmezimiz olup, okullarımız her köyde açık olacak ve o köylerde öğretmenlerimizin kanaat önderi olacağı dönem geri getirilecektir.”

MÜFREDAT

“Müfredat programlarındaki değişikliklerde ve yeni düzenlemelerde, paydaşların görüşleri maalesef dikkate alınmamıştır. Biyolojiden evrimin ve müzik derslerinden kimi isimlerin çıkarılması gibi konular o nedenle çok tartışıldı. Aynı şekilde yeni hazırlanan bazı kitaplarda, çocukların yaşına uygun olmayan fotoğrafların kullanılması bu sebeple çok tepki çekti. Halbuki müfredatın içeriği, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. İYİ Parti iktidarının bir hedefi de kesinlikle budur.”

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “4+4+4 eğitim sistemini getirdiklerinde biz buna dert + dert + dert + dert dedik. Hedef diplomalı cahiller yetiştirmekse AK Parti hedefine ulaştı. AK Parti’nin öğrenci yetiştirmek gibi bir derdi yok. AK Parti’ni. Eğitim politikalarından anladığımız seçmen yetiştirmek. Yıkılan okulların yerine yenisini AB Fonları ile yapıyorlar ama bunu kimin için yapıyorlar, mülteciler için.  ” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?