ÜYELİKSİZ DERNEK AİDATI KESMEK

ÜYELİKSİZ DERNEK AİDATI KESMEK

Türk Haber Sendika Bursa şube Başkanı İdris Köseoğlu’ndan sert uyarı! Köseoğlu; “PTT’de çalışan memurların maaşlarından 15.01.2022 günü yapılan üyesi olmadıkları Posta Çalışanları Yardımlaşma ve Kanuni Haklarını Koruma Derneği adına kesinti yapıldı. PTT çalışanların haklarını korumak amaçlı kurulan bu derneğin çalışanları mağdur ettiği ve bu yapılanın Türk Haber-Sen olarak takipçisi olacağımızın bilinmesinin, Gerek Kişisel verilerimiziz dışarıya servis edilmesi gerek mal varlığımızın korunması kanununa muhalefet edenler hakkında hem suç duyurusunda bulunulacak hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumuna gerekli müracaatlarda bulunulacaktır.

Bu yapılan kesintinin iade edileceği yolunda ilgili dernek yetkililerinin açıklamasıyla kapatılacak bir konu değildir. Mevzu PTT çalışanlarının veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bankalarda, kurumlarında bulunan kişisel verilerinin dışarıya verilebiliyor olmasıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında güvence altında olduğunu bildiğimiz kişisel verilerimizi kimler bu derneğe servis etmiştir adli merciler bunları cevaplamak durumundadır.

KVKK’nın beşinci bölümde belirtildiği üzere

Suçlar

MADDE 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

Kabahatler

MADDE 18- (1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

İdari para cezası verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir, Denilmektedir.” ifadeleri ile uyarıda bulundu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?