Ulaşım Kaosunu Sonlandıracak mısınız Yoksa  Palyatif Çözümlere Devam mı Edeceksiniz!

Ulaşım Kaosunu Sonlandıracak mısınız Yoksa Palyatif Çözümlere Devam mı Edeceksiniz!

“Tüm dünyayı etkisi altına alan maalesef bitmek bilmeyen covid-19 Pandemisi etkisi altında hem ülkemiz hem de Bursa olarak ağır bir 2020 yılı geçirdik. Yaşanan bu salgın getirdiği olumsuz etkilerin yanında kaybettiğimiz nice canlar yüreğimizi yaktı yakmaya devam ediyor. Bu dönemde salgınla canla başla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Sağlığına kavuşmayı bekleyen tüm vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Belediye başkanımız Alinur AKTAŞ’a da acil şifalar diliyorum.” İYİ Parti Büyükşehir Meclis Gurubu Sözcüsü bu sözlerle başladı 2020 yılına ait Faaliyet Raporu’nu değerlendirmeye.

Sözcü Mehmet Temirtaş; “Mali tabloları değerlendirdiğimizde gittikçe düzelen bir mali yapımız var. Bu yeni dönemde mali sıkılaştırma politikaları ile geçmiş dönemde artarak gelen borç yükü azalmakta olması sevindirici olsa da yatırımlarımızı olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Yine yılı borçlanma açısından baktığımızda Şirketler ve BUSKİ dahil borç stoğumuz 5.416.000.000 TL’dir. Yine aynı yıl yaklaşık 302.000.000 TL borçlanıp 547.000.000 borç ödeyerek 245.000.000 TL borç azaltmışız. Bu azaltma ancak faiz giderlerimizi karşılamaya yetmiş. 2.500.000.000 TL gelirimizin %32’si borç ödemeye gitmiş. Gelirinin büyük bir kısmıyla borç ve faiz ödeyen bir belediyenin, Faaliyet raporunda özellikle tamamlayamadığı, yarım bıraktığı yada rafa kaldırdığı birçok projeyi görürsünüz.

Her sene bütçeyi denklemek adına sermaye gelirleri içerisine taşınmaz satışları konuyor. Bir önceki yıl sermaye gelirlerinin 13.000.000 TL gerçekleştiği düşünülürse kayda değer bir artış sağlanmış. Bakın geçen yıl taşınmaz satış gelirleri hedefimiz 384.785.000 milyon iken gerçekleşmesi 148.158.000 TL olmuş. %38 gerçekleşmiş. Ancak; araç satışından 60.000.000 TL gelir elde edilmiş. Araç tasarrufu konusunda adım atılmış gibi görünse de araç envanterimizde önceki yıl 88 olan binek araç sayısı 101’e toplamda da 830 olan sayı 881’e çıkmış. Daha da ilginç olan ne biliyor musunuz? Önceki yıl kiraladığımız araç sayısı 133 iken 2020 yılında bu rakam %230 artarak 443 araç olmuş. Bunun sebebi-hikmeti nedir?

Giderler kısmına bakıldığında gerek pandemi etkisi ile azalan faaliyetler, gerek ise yatırımların aksaması ile ciddi bir azalma görülüyor. Faiz giderlerimiz olumlu çalışmalarla yeni yapılandırılmalarına rağmen halen %12 gibi bir oranla yüksek seyrettiğini de dile getirmeliyiz.

Ulaşım konusu başlı başına bir problem. Şu anda ana akslarda yaşanan trafik yoğunluğunu pandemi sebebiyle toplu taşıma araçlarının kullanılmamasına bağlasanız da, Şehrimizde evinizden işinize ya da işinizden evinize gitmek çile ötesinde bir hal almıştır. Daha önceki meclis toplantılarından birinde ulaşım ile ilgili ayrı bir gündemle toplantı yapılarak masaya yatırılması teklifinde bulunulmuştu. Maalesef gerçekleştiremediniz. Halen Bursa’nın ulaşım problemine köklü çözüm üretmek yerine palyatif çözümlere devam ediyoruz. İki yılda çözme sözünü verdiğiniz ulaşım problemi bu gidişle bu seçim döneminin sonuna kadar çözmeniz mümkün olmayacaktır.

Geçit planlarının yapımı ile Mudanya yolu yoğun bir araç trafiğine maruz kalacak ve trafik keşmekeşi daha da artacak. Mudanya yoluna paralel alternatif bir yol planlaması yapılmamış, geçit şehir hastanesi metro istasyonu hattının yapımı ile Mudanya yolundaki oluşacak olan trafik yoğunluğundan dolayı yol çalışamaz hale gelecektir. Faaliyet raporunda Bu konuda hiçbir çalışma veya hazırlık görülmemektedir.

Ulaşım daire başkanlığı, Üniversiteden başlayıp Acemler’e zaman zamanda acemlerden devam edip Kestel’e uzan hattaki trafik yoğunluğuna çözüm bulamadığı gibi Nilüfer ilçesinde yapılan kentsel mi rantsal mı olduğu hala tartışılan tüm dönüşüm projelerini hayata geçirerek bölge nüfusunu ve yapı yoğunluğunun artmasına göz yumulmuş, mevcut teknik altyapı alanları yetersiz kaldığından, bölge yaşanamayacak bir duruma gelmiştir. Oluşan trafik yoğunluğunu ana arterler taşımaz olmuş, alternatif ana arterlerin düşünülmemesinden dolayı her gün vatandaşlarımız 10 kilometrelik yol 35-40 dakikada gidilebilmektedir.

Her gün Çalı kavşağından başlayıp Görükle bağlayan yolda yaşanan ulaşım keşmekeşi yollarda yapılan kaldırım ve tretuvar çalışması ile katlanarak artmıştır. Gelinen an itibariyle Bursa’da ana arterlerde ulaşım çökmüştür.

Hasanağa – Başköy bölgesinin planlanması ile ana arterlere alternatif yol düşünülmediği sürece trafik yoğunluğu daha da artacaktır. Ana ulaşım Master planları; yapılaşma olmadan, 1/25000 1/5000 nazım imar planları üzerinden hazırlanmalıdır. Bunlar hazırlanırken oluşacak nüfus ve taşıt yoğunluğu hesaplanmalı ki, gelecekte ulaşımda yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmiş olsun.

Kentsel dönüşüm konusuna değinmek gerekirse, 10 yıldır halen Sıcaksu bölgesini konuşup, intam’da yol alamadıysak sorgulama yapmamız gerekir. 15 yıl önce başlanan Sıcaksu mevkinin hala faaliyet raporlarında yer alması, 2015 yılında ihaleye çıkılan İntam projesinde sadece istinat duvarlarının yapılmış olması kentsel dönüşümde ne kadar becerikli olduğunuzun ispatıdır!

Kentsel dönüşüm deyince aklınıza hemen rantsal dönüşüm gelmemelidir. Müteahhit bakış açısıyla değil halkın menfaatlerini ön planda tutan bakış açısıyla kentsel dönüşüme yaklaşılmalıdır. Boş alan görünce buraya bina dikmek lazım anlayışından uzaklaşılmalı ve Yunuseli havaalanı bölgesinde düşünülen kentsel dönüşüm projelerine karşı durulmalıdır.

Yalova yolunda planlanan kentsel dönüşüme evet diyebiliriz. Bunun gibi Bursa’nın çehresini değiştirecek çalışmalarda yanınızda durabiliriz. Ama bunlarında proje bazında kalmayıp bir an önce hayata geçirilmesi şartıyla destek oluruz.

Kaçak yapı ile mücadelede iha’larla yapılan çalışmalar ve ilçe belediyelerine sağlanan destekler önemlidir. Bütün ilçe belediye başkanlarının aynı hassasiyetle buna yaklaşmaları gerekir. Ancak tespit ile kalmayıp gereğinin de yapılması gerekir.

Tarihi hanlar bölgesinde başlattığınız çalışmaları başından beri destekliyoruz. Ancak esnafın ve Bursalı vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi, sürecin her aşamasının net bir şekilde tüm şeffaflığıyla belirlenmesi ve Zafer Plazanın üstünde bulunan binanın yıkımı ile ilgili sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerekir.

Faaliyet raporunun biraz da Performans sonuçlarına da değinmek istiyorum. Burada şube müdürlükleri olarak değerlendirmeler yapacağım.

Kentsel dönüşüm şube müdürlüğü;

Yalova Yolu kentsel dönüşümlerinde kıymet takdir raporlarının oluşturulmaması sebebiyle kamulaştırma % 0 gösterilirken aynı tabloda kıymet takdir raporları tamamlanma oranı %100 gösterilmiş. Bu çelişkiyi sormak isterim.

Yine tarihi hanlar bölgesi kentsel yenileme projesinin hazırlanması hedefi %20 iken %10 gerçekleşmiş bu gecikme neden kaynaklanıyor?

Harita şube müdürlüğü;

Ülkemizin bilhassa Bursa’mızın öncelikli konularından biri depremsellik olmasına rağmen deprem risk değerlendirme ve sıvılaşma projesinin yapılması işi neden iptal edildi?

Kamulaştırma şube müdürlüğü;

Kamulaştırma bütçe hedefinin %80 civarında tutturulmuş gözüküyor. Ama performans programında hedeflenen %20’nin sadece %5 gerçekleşmiş. Buradaki tezattın sebebi nedir?

Kentsel tasarım ve planlama şube müdürlüğü;

Hanlar bölgesinde yapılan proje hazırlıkları iyi gider iken, Nitelikli yerleşim yerleri oluşturulması adına kentsel tasarım rehberleri hazırlama hedeflerinin %0 kalması düşündürücüdür.

Şehir planlama şube müdürlüğü;

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının yapılması işinin gerçekleşme oranı %60’ta kalmış. Pandemi dolaysıyla yavaşladığını düşünmek istiyorum. Bu planın bir an önce tamamlanması gerekir. Bir önceki 2030 yılı çevre düzeni planın akıbetini zaten bilen yok.

Etüt proje müdürlüğü;

Ebu ishak otopark projesi kamulaştırma yapılmadan durduruldu. Keza Emir sultan – derebahçe otopark alanının avan projesi onaylanmasına rağmen kent ölçeğinde proje düşünüldüğünden beklemeye alındı deniyor. Anılan bölgelerde planınız nedir? Ne zaman sonuçlanır?

Ulaşım koordinasyon şube müdürlüğü;

Birçok proje pandemi nedeniyle iptal edilirken asfalt ve altyapı işlerine öncelik verilmiş. Asfalt ve tretuvar işleri bu kadar mı acildi? Yada davetiye usulüyle kısa süreli olarak yaptığınız ihalelerdeki öngörülen rakamlara bir an önce ulaşmaya çalışıyorsunuz?

Birçok köprü projesi ertelenirken (özellikle Gemlik ve Nilüferde), bisiklet yollarındaki proje hedefi gerçekleşiyor. Buradaki öncelik bu olmamalıydı.

Ayvalıdere köprüsünün yapılması askıya mı alındı? 2021 Yılında bitirilecek mi?

Yol İşleri Şube Müdürlüğü :

Acemler direksiyonel kol – Acemler servis yolları tamamlanma oranı % 0 iken akıllı kavşak çalışmalarına devam ediyoruz, halen geçici çözümlerle uğraşıyoruz ama yol asfaltlamada ve tretuvar döşemede üstümüze yok. 2020 yılında 200 Km asfaltlama hedefi 373 km, 40 km tretuvar hedefi 90 km yapılarak rekor kırılmıştır. Gerçekten ulaşımdaki problemleri böyle mi çözeceksiniz?

Çağrışan alt geçidi projesi ile Fevziye-Şükriye köprülerinin yapılması hedefi %100 konulmuş iken 2020 yılında bir çivi dahi çakılmamış ve gerekçe dahi gösterilmemiştir. Bunun sebebi nedir?

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü:

Çok rantabl bir proje olmasa da, Bursa halkının ve bizlerin içine sinmese de T2 tramvay hattında sona yaklaşılması memnuniyet verici olsa da buranın devreye alınmasının daha da zaman alacağı konuşulmaktadır. Acemler-Nilüfer arası istasyonunun da bir an önce bitirilip devreye alınması da elzemdir.

Seçim vaatleri arasında bulunup şimdilerde konuşulmayan yeni hatların akıbetini de tüm vatandaşlarımız gibi biz de merak etmekteyiz. Örneğin Kestel – Uludağ OSB bağlantısı, Görükle – Üniversite bağlantısı çalışmalarından ses yok iken Demirtaş – Çalı metrosu ile Yıldırım – Osmangazi yer altı metrosunu nerede diye sormaktan korkuyorum.

Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri:

Birçok noktada performans göstergelerinde olumlu tablo var. Sadece Çevre kontrol şube müdürlüğü sıfır atık mavi deniz projesinde deniz süpürgesi ile kıyı temizliğinde gerçekleşme %0 gözükmekte ve bunun gerekçesi faaliyet raporunda belirtilmemiş.

İnegöl katı atık depolama alanı Yani Vadi inşaatı ile ilgili %20 lik proje hedefi tutturulamamış, hatta fizibilite tamamlanmadığından ihalesi gerçekleştirilmemiş. bu gecikmenin sebebi nedir?

Park bahçeler şube müdürlüğü

Kente kazandırılan yeşil alan miktarında 250.000 m² hedefi 170.000 m²’de kalmış. Billboardları süsleyen 1.500.000 m² yeşil alan ürettik ifadesinin karşılığını faaliyet raporlarında göremedik.

Faaliyet raporundan anlıyoruz ki, aktif yeşil alan miktarı kişi başına sadece 10 m². Gerçekten öylemi? Akademik odalar bunun yarısı kadar yeşil alan olduğunu açıklanan rakamların içinde refüj vb. yeşil alanlarında dahil edilerek bu oranın artırıldığı dile getiriliyor. Adı Yeşil Bursa olarak anılan şehrimizin Türkiye’de aktif yeşil alan miktarında ilk sırada olması gerekmez mi? Ya da çevre şehircilik bakanlığın belirlediği %15’e standardına ulaşılamaz mıydı?

Parklarımızda çocuk oyun gruplarında temin ve montajında alım yapılmaması sebebiyle hedefin ancak yarısına ulaşılmış. Pandemi sonrası psikolojileri tahrip olmuş bir toplum olarak en çok ihtiyaç duyacağımız yerler buralar olacak. Parklardaki eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.

Yeri gelmişken şahsi bir tespitimi de meclis üyelerimizle paylaşmak isterim. Pandemi döneminde parklarımızda bulunan kafe, büfe ve çay bahçelerinin bulundukları mevcut alanları genişlettiklerine şahit oldum. Birçoğunun gerek inşaat alanlarını gerekse parka dahil olan alanlarda masa ve sandalye konulacak yerleri sert zemin taşlarıyla döşeyerek büyüttüklerini gözlemledim. Bahsettiğim inşaat faaliyetleri belediyemizin bilgisi dahilinde midir?

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

Bursa genelinde arkeolojik kazı çalışması yapılması ile ilgili Bakanlıkla imzalanan kazı protokolünün süresi 2020 yılında bitmiş ve yeni protokol yapılmamış denmekte. Bunun sebebi nedir? Yine birçok proje koruma kurulu onay sürecinde yada sürecin uzamasından dolayı performans değerleri düşük kalmış. Aksamanın nedenleri hakkında bilgilendirme yapar mısınız?

Sosyal ve sağlık hizmetleri

Sevgi çipi projesinde 2020 yılında hiç talep alınmamış. Tanıtım ile ilgili sıkıntılarımız mı var? Projenin başlamasından bu yana bu hizmeti kaç vatandaşımız talep etti?

Pandemiden faaliyetleri en çok etkilenen birimler bu alanda hizmet veriyor. Pandemi sonrası en çok hizmet duyulacak birimlerde yine sosyal ve sağlık hizmetleri birimleri olacak. Özellikle vatandaşlarımız daha çok psiko-sosyal destek ihtiyacı hissedecektir. Şimdiden hazırlıkları yapacağınızı umuyorum.

Diğer hizmetler azalsa da sosyal yardım hizmetlerinin 6’ya katlandığı bu dönemde hizmetlerin aksamadan yürümesi memnuniyet vericidir. Sağlık işleri daire başkanlığına ve müdürlerinden personeline cefakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İtfaiye şube müdürlüğü

Bu müdürlüğümüzün performans değerlerinin düşük kalması endişe vericidir. Yeni bina temini, gönüllü istasyon, temin edilecek köy tankeri, alınacak olan araç gibi kalemlerde %0 gerçekleşme olmuş. Yine aynı şekilde 200 adet yangın hidrantı yapılması planlanmış ama 1 tane dahi yapılamamış. Bütün bunların sebeplerini merak ediyoruz. Bursalı vatandaşlarımızın canı Allah’a emanet bir görüntü var.

Şehir ve toplum düzeni yönetimi;

Zabıta işleri daire başkanlığı ve bağlı birimler performans hedeflerini tutturmuş görünüyor. Tebrik ederim. Gerek hava, çevre ve görüntü kirliliği gerek se halkımızın sağlığını ilgilendiren konulardaki denetim hedeflerinin çok üzerine çıkılması memnuniyet vericidir.

Bursa’mızda şehir genelinde gördüğümüz bir olumsuzluk dilencilerin çoğalması ve vatandaşlarımızı rahatsız edici derecede ısrarcı olmalırıdır. Özellikle çocukların bu işlerde kullanıldığı bütün olaylara kanunlar çerçevesinde müdahale edilmeli, istismar edilen çocuklar koruma altına alınmalıdır.

Yapı işleri şube müdürlüğü;

Genel olarak bütün faaliyet raporlarındaki bütün başlıkların sonunda yapı işleri şube müdürlüğünün faaliyetleri yer almakta. Ama ne yazık ki performans değerlendirmelerinde de en düşük performans bu müdürlüğümüzde gözükmektedir.

Örneğin;

  • Muhtelif cephe sağlıklaştırma çalışmaları %0

  • Ayvalı dere köprüsünün yapılması %0

  • Evsel atık aktarma istasyonlarının kurulması %35

  • Harmancık bungolov evleri çevre düzenleme çalışmaları %0

  • Alaçam gençlik merkezi yapılması %0

  • Doğu bölgesi gasilhane yapılması %0

  • Gemlik termal turizm tesisleri %30

  • Kırsal hizmetlerde geliştirilen projelerin uygulanması %0

  • İtfaiye hizmetlerine yeni bina temin edilmesi %0

Bunlar çoğaltılabilir fakat genel anlamda bu kadar yapım işi gerçekleşmesinin %0 gözükmesi sadece pandemiye bağlanamaz. Faaliyet raporunda bu bahsettiklerimin yapılmaması yada gecikmesinin gerekçelerinin açıklanmamış. Meclisimizi bu kounda bilgilendirmenizi talep ediyorum.

2020 yılı pandeminin etkileri ile faaliyetlerdeki bazı aksamalar kabul edilebilir olsa da Ak Parti olarak 17 yıldır yönettiğiniz Bursa’mızın yaşam kalitesini iyileştiremediğiniz gerçeği de ortadadır. Sonuç Olarak İYİ Parti Grubu olarak yapılan faaliyetleri yetersiz bulduk. Faaliyet raporuna olumsuz oy kullanacağınız.” dedi. 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

venusbet giris cratosslot giris betebet giris elexbet giris tipobet giris meritroyalbet giris marsbahis vdcasino grandbetting betwinner markobet sekabet izmir escort perabet dogecoin nedir eskişehir escort