CHP Yıldırım Meclis Gurubu’ndan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a “Rakamlarla Oynayarak Gündeme Gelme! İcraatlarınla Yıldırım’da İsmin Olsun!”

CHP Yıldırım Meclis Gurubu’ndan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a “Rakamlarla Oynayarak Gündeme Gelme! İcraatlarınla Yıldırım’da İsmin Olsun!”

CHP Yıldırım Belediye Meclis Gurubu; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın 2 yıllık icraatlarını değerlendirdi. Gurup Sözcüsü Nimet Yıldız; “Oktay beyin 2 yıllık performansını değerlendirdiğimizde hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur.” dedi.

Sözcü Yıldız; Meclis’te yaptığı konuşmada; “Faaliyet raporunun önemi ve raporlama ilkesine değinerek başlamak istiyorum 5393 sayılı Belediye Kanunun faaliyet raporu başlıklı 56. Maddesine göre Belediyeler 5018 sayılı kamu Mali yönetimi ve kontrol Kanununun 41. Maddesinin 4. Fıkrasın da belirtilen stratejik plan ve performans programı , bütçesi ve ölçütlerine göre yürütülen birim faaliyetlerini, meydana gelen sapmaları nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu belirterek Raporun anlaşılır, şeffaf, doğruluk, tarafsızlık, tam açıklama ,tutarlık ve yıllık olma ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporunu incelediğimde bu ilkelere çokta uyum göstermediğini görmekteyiz. Rapor da tam anlaşılır şeffaflık tam açıklama doğruluk ilkelerine uymuyor.

Daha çok yaptığınız programların fotoğrafları ön plana çıkmakta.

Yine yapımı gerçekleşmeyen projeler kitapta sanki yapılmış gibi fotoğraflanmış ör. Cumalıkızık mesire Alanı.

Mimarsinan Spor Kompleksi tadilatı ve projesi ,bunları bitmiş gibi fotoğraflarını yayınlamak doğru değil.

Stratejik palanda 2020 yılı uygulama ve performans performans ölçütlerindeki birim faaliyetlerini grafiğini incelediğimde

Hedef 1.1.1 de plansız yapılanmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşümünü sağlamak ve imar uygulamaları ile kentin fiziksel gelişimine yön vermek deniliyor.%85 gerçekleştiğini belirtmiş

Biz şimdi Yıldırım’da bozulmuş kent dokuların dönüşünü, kentsel dönüşümü %85 mi sağladık ben Yıldırım’da dönüşen bir kenti göremiyorum.

Hedef 1.1.2 de kent trafiği düzeni ve güvenliğinin sağlanması .

H.1.1.2 de Yatay ve dikey yollar için kamulaştırma ve yapım faaliyetleri deniliyor. Buna da %65 hedefi gerçekleşmiş olarak belirtmiş grafikte

Yatay ve dikey yolları için hedef 6 km iken gerçekleşen 1,223 metre gerçekleşirken gerçekleşme oranı %20

trafik te bir düzenleme yokken daha çok yoğunlaşmış. Yıldırım ilçemizin ve Bursa’nın önemli sorunlarından biri.

Mevcut yolları asfalt ve yama için 30.000 ton asfalt hedeflenmiş yaklaşık 85 Ton gerçekleşmiş tesekkür ederiz.

Ancak bizim asfalt üretim tesisimiz var. Ne kadar ürettik.nekadar satıldı. Hangi belediyeler ile anlaştık. Kazancımız kâr mı zarar mı bununla ilgili Faaliyet raporunda açıklama göremedik. Bunla ilgili bilgi edinmek istiyoruz.

Performans bütçesinde de yatay ve dikey yollar için kamulaştırma ve yol yapım faaliyetleri için 12.369.000 milyon, TL

ayrıca kent trafik düzeni ve güvenliği için de 831.000TL bütçe ayrılmıştır bu bütçeler nereye aktarıldı? onu öğrenmek isteriz.

Yine bu hedeflerin içinde 1 otopark ve 1 kapalı Pazar alanı yapılması denilmiş 2020 hedeflerinin içinde. Otopark ve kapalı Pazar hedefi sadece %35 ’i gerçekleştirilmiş. Neden bitmediğini %35te devam ettiği sapma nedeni belirtilmemiş

Yine Mollaarap iksa işinin yapılması var ama onu faaliyet raporunda ne aşamada olduğunu göremedik.

Stratejik amaç 2.1 de çevre ve insan sağlığını korumak ve toplumsal bilinci geliştirmek . Performans hedeflerinde: Atık geliştirme merkezinin kurulması,

Yine sıfır atık projesi kapsamında çalışmaların yürütülmesi faaliyeti var.

Performans göstergesi 2.1.2 3 geliştirme merkezini tamamlama oranına baktığımızda hedef %50 ama maalesef hedefe ulaşılamamış. Oysa insan sağlığı ve geri dönüşüm açısından önemli bir proje bir an önce hayata geçirilmesinde fayda vardır.

Atık geliştirme merkezin kurulması için de 740.000 TL bir bütçe ayrılmış onunla nereye aktardığını öğrenebilir miyiz

Performans göstergesi hedefinde 2.1 1.de çevre ve insan sağlığını korumak ve toplumsal bilinci geliştirmek, yeşil alan miktarını arttırmak.. Deniliyor.

Cumalıkızık mesire Alanı tamamlaması için hedef %20 yirmi ama maalesef o hedefte tutturulmamış.

75 yılın yılı yüzde yirmi hedeflenen %20 gerçekleştirilmiş büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı kent projesinin içinde yer alacaktır diye ifade edilmiş.

Yıldırım ve Bursa halkının nefes alabilecek önemli Kent park projesi dir. Bir an önce uygulanıp hayata geçmesi önemlidir.

Stratejik Amaç 3.1 Toplumun sosyal refah Seviyesini Arttırmak.

Performans hedefinde .. Hanımeli çarşısı projesine %20 hedef denilmiş ancak oda gerçekleşmemiş Bu projeye de 1.000.000.tl Bütçe ayrılmış proje yapılmadığına göre nereye aktarıldı.

Hedef 3.1 1. de sosyal yaşam merkezi yapım ve faaliyetlerinin yürütülmesi deniliyor.

Karaağaç sosyal yaşam merkezi projesini yapılması ve Engelsiz yaşam merkezinin yapılması bunlarla ilgili yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir açıklama göremedik.

Stratejik Amaçta 3.2. de Kentin Kültür mirasını korumak ve arttırmak Duaçınarı Kültür Merkezi tamamlama oranı var Hedef %20 gerçekleşme oranı yok projeye başlanılmadı deniliyor.

Oysa Yıldırım da genç bir nüfus var yetişen Z Kuşağı sinema tiyatro vs gibi gençlerin ilgisini çekecek Kültür Merkezlerine ihtiyaç var. Duaçınar Kültür Merkezi gerçekleştirme oranına bütçesine 482.000 TL bütçe ayrılmış bunu da nereye aktardık?

Bu ve bunlar gibi bir çok örnek var Büyük önemli projeler hedefine ulaşmamış bu da gösteriyor ki stratejik plan ve performans hedeflerinde biri birini tutmuyor. Sapmaları net olarak açıklayıcı değil..

2020 yılı performans programı haricinde yıl içerisinde takibi yapılan göstergeler incelediğimizde

Açıklayıcı bir bilgi göremiyoruz. Sayfa 149.

Barış Manço kültür merkezi projesi deniliyor. %20

Mimar Sinan Spor tesisi projesi %50 , Fidye Kızık halı saha tadilat projesi %100 bunun gibi örnekler

Başkanım Yıldırım’ı bilmeyen biri bunu incelese sanki bu adı geçen mevcut yerler yok yeni proje yapılıyor.

Tüm bunlar göz önünde bulunduğunda Stratejik Amaçlarda belirtilen 2020 yılı Gerçekleşme hedef bazlı değerlendirme nasıl sağlandı anlamış değilim…

Şöyle Stratejik Amaç . 1.1 tarihsel dokuya uygun planlı ve yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak %75

Stratejik amaç 2.1 de çevre ve insan sağlığını korumak ve toplum toplumsal bilinci geliştirmek %70

Stratejik Amaç 3.1 de toplumun sosyal refah seviyesini arttırmak %71

Stratejik Amaç 3.2 de kentin kültür mirasını korumak tanıtmak ve kültürel yaşamı zenginleştirmek %80

Stratejik Amaç 4.1 de kent ve toplum düzenini korumak ve iyileştirilmesine Katkı sağlamak %60

Dikkatimi çeken diğer bir konu da Yıldırım ilçemizde bordür tretuvar merdiven yapımı ve işlerinin yaptırılması 2020 yılında yaklaşık maliyeti ile 706 972tl ihale ediliyor Fen işleri biriminden 499 .400 lira teklifle de iş yaptırılıyor. İhale tarihi 21.02 .2020 30.09.2020 tarihine kadar

Yine Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.06 2020’de idare mali asfalt Park ile yol ve tretuvar yapım işi 19.492 000 gibi . Yaklaşık maliyet ile ihale ediliyor.

Ancak çok az bir kırım 19. 432.000 TL telif ile yaptırılıyor. Burada yapılan iş aynı, kullanılan malzeme aynı kısa vadede %25 gibi bir kırım yapılırken uzun vadede kırım yapılmaması düşündürücü neden bu göz önünde bulundurulmadı?

Park bahçelerin işini 53 Milyon bir rakamla yaptırıyoruz denetim raporunda belirttim. Rakam büyük. Yaptırılan isler küçük…

Parklarımızı dolaştım bu parklarda en görünen yanı temizliği onunda belediyemizin temizlik elemanları yapıyor onlara bir kez daha teşekkür ederim.

Performans göstergesini izlediğimde Biçilen çim miktarı 6.930,476 yani 7 dönüm arazi belediyemizin alanı kadar .

Fotoğraflar gezdiğim parklara ait bu da gösteriyor ki bizim öyle yeşil alanlarımız yok Fotoğraflar daha net gözüküyor.

Göz önünde olanlar bakımlı mahalle araları olduğu gibi duruyor. Budama yapılmış Gezdiğim Parklar da

Araçları incelediğimde 2019 toplam resmi araçlarımız 89 tane gözüküyor. 2020 dede 106 tane bir artış olmuş satın alınmış bu olumlu.

2019 da gözüken ancak 2020 de eksilenlerde var bunlar bir yerlere mi verildi yoksa hurdaya mı çıktı satışımı oldu bu araçların

Arama kurtarma aracı 2 den 1 e

Midibüs 9 dan 5

Çift Sıra Kabin 2 den 1

Lastik tekerlekli yükleyici 2 den 1 düşmüş kiralama sayılarına baktığımda 209 araç kiralanmış 99 araç çöp toplama aracı 2019 da yaklaşık 81.000.000 TL kiralanmıştı.

Binek oto ve ambulans 93 araç tı geçen yılki notlarımda bunlarında yaklaşık 9.500 000 TL bir rakam ile 18 aylık kiralanmış bununda 36 ay hesaplarsak toplam 192 araca 100 Milyon bir rakam ödeniyor.

Bunların haricinde 18 araç daha kiralık.

Demem o ki çok yüksek bir rakam bunların içinde işçiler bizim çöp araçları harici yakıt bize ait

Ben yine araçları biz alırsak daha avantajlı üstelik şirket üzerinden alımlarda ve toplu alımlarda indirim oluyor.

Bütçe ile ilgili Değerlendirmeyi İsmail Tekin bey arkadaşımız yapacak.

Ben bir iki konuya değineceğim öncelikle bütçeyi tahmin edilen ile gerçekleşen oran tutturulmuş.

Birimlerim müdürlerin bütçelerini incelediğimde

Özel Kalem müdürlüğüne 2019 da 2.250.000 TL ödenek verilmişti gider toplamı 1.850.000 TL kendisine de teşekkür etmiştim

2020 de yaklaşık 6.500.000 TL ödenek verilmiş Yaklaşık 6.000.000 TL harcanmış

Şimdi sorarım Pandemideyiz geçen yıllara oranla geziler yok misafir gelmiyor ağarlama giderleri yok bu kadar bütçeyi nerede kullandı!

Yine Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü bütçesine 2019 da 7.157.000 TL ödenek ayrılmış gider yaklaşık 5.500.000 TL harcama yapılmış

2020 de 15. 744.175. TL ödenek ayrılmış 12.527.902 TL gider olmuş

Sayın başkanım yine pandemi yapılamayan etkinlikler üstelik anne çocuk kültür merkezi Duacıları merkezi gibi hanımeli çarşısı projesi gibi projelerde yapılmadı. Tüm bunlara rağmen bu bütçe nerede kullanıldı. Anne çocuk projesi bitti mi?

Sunumuz da şunu gördük “yapacağız edeceğiz” Hedeflenen projeler hedefine ulaşmamış!

2020 Fen yılı dediniz sadece asfalt veya tretuvar kaldırım yaparak belediyenin asli görevi olan hizmetler ile mi fen yılı ilan ettik. Vatandaş bunu talep etti bizden dediniz 18 yıldır Yıldırım’ı yöneten AK Parti belediyeciliği bu hizmeti de tam sağlamamıştır .vatandaş yol ve kaldırım hizmeti istiyor.

Misyon ve vizyon hedeflerinde adalet ve eşitlik ilkelerini temel alarak kentli hakkını koruyan, Yıldırım’ın tarihi ve kültürel değerleri ile Çağdaş yaşama sentezleyen, insan odaklı yaşam kalitesi yüksek, belediyecilik hizmetleri sunmak. Yeşil bir Yıldırım deniliyor.

Misyon ve vizyon olarak söylem güzel ancak Yıldırımda hedeflenen projeler söylemlerden ibaret 2020 de hedeflenip uygulanmayan projeler bunu açıklıyor vizyon olarak adlandırılan projeler söylemde uygulanan yok. Hayal olmaktan öteye geçemeyecek gözüküyor.” dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

venusbet giris cratosslot giris betebet giris elexbet giris tipobet giris meritroyalbet giris marsbahis vdcasino grandbetting betwinner markobet sekabet izmir escort perabet dogecoin nedir eskişehir escort